ARIMEX Bratislava spol. s r.o. / TitulkaPartner pre Vaše polia

KOTÁCIE

Naposledy aktualizované 24. 10. 2016
D - dopyt P - ponuka


Komodity D. P. Cena Množ. Termín Parita
Kukurica kŕmna mokrá D 105,- Eur 500 t 11/2016 CPT Šelpice
Jačmeň kŕmny D 103,- Eur 300 t 11/2016 FCA zsk
Kukurica kŕmna D 115,- Eur 500 t 11/2016 FCA zsk
Kukurica kŕmna D 100,- Eur 500 t 11/2016 FCA vsk
Pšenica kŕmna D 106,- Eur 1000 t 11/2016 FCA zsk
Pšenica potravinárska 13% NL D 116,- Eur 500 t 11/2016 FCA zsk
Repka olejná D 385,- Eur 500 t 11/2016 FCA zsk
Repka olejná D 377,- Eur 500 t 11/2016 FCA vsk
Slnečnica čierna D 308,- Eur 500 t 11/2016 FCA zsk
Slnečnica čierna D 302,- Eur 500 t 11/2016 FCA vsk
Repkový šrot P 199,- Eur 100 t 11/2016 CPT zsk
Slnečnicový šrot P 196,- Eur 100 t 11/2016 FCA zsk