ARIMEX Bratislava spol. s r.o. / TitulkaPartner pre Vaše polia

KOTÁCIE

Naposledy aktualizované 17. 05. 2016
D - dopyt P - ponuka


Komodity D. P. Cena Množ. Termín Parita
Jačmeň kŕmny D 125,- Eur 300 t 6/2016 FCA zsk
Kukurica kŕmna D 143,- Eur 500 t 6/2016 FCA zsk
Kukurica kŕmna D 128,- Eur 500 t 6/2016 FCA vsk
Pšenica kŕmna D 121,- Eur 1000 t 6/2016 FCA zsk
Pšenica potravinárska 13% NL D 126,- Eur 500 t 6/2016 FCA zsk
Repka olejná D 377,- Eur 500 t 6/2016 FCA zsk
Repka olejná D 371,- Eur 500 t 6/2016 FCA vsk
Slnečnica čierna D 365,- Eur 500 t 6/2016 FCA zsk
Slnečnica čierna D 358,- Eur 500 t 6/2016 FCA vsk
Repkový šrot P 240,- Eur 100 t 6/2016 CPT zsk
Slnečnicový šrot P 225,- Eur 100 t 6/2016 FCA zsk