ARIMEX Bratislava spol. s r.o. / TitulkaPartner pre Vaše polia

KOTÁCIE

Naposledy aktualizované 22. 07. 2016
D - dopyt P - ponuka


Komodity D. P. Cena Množ. Termín Parita
Jačmeň kŕmny D 104,- Eur 300 t 7/2016 FCA zsk
Kukurica kŕmna D 115,- Eur 500 t 10/2016 FCA zsk
Kukurica kŕmna D 103,- Eur 500 t 10/2016 FCA vsk
Pšenica kŕmna D 105,- Eur 1000 t 7/2016 FCA zsk
Pšenica potravinárska 13% NL D 116,- Eur 500 t 7/2016 FCA zsk
Repka olejná D 335,- Eur 500 t 7/2016 FCA zsk
Repka olejná D 330,- Eur 500 t 7/2016 FCA vsk
Slnečnica čierna D 324,- Eur 500 t 10/2016 FCA zsk
Slnečnica čierna D 320,- Eur 500 t 10/2016 FCA vsk
Repkový šrot P 219,- Eur 100 t 7/2016 CPT zsk
Slnečnicový šrot P 218,- Eur 100 t 7/2016 FCA zsk