ARIMEX Bratislava spol. s r.o. / TitulkaPartner pre Vaše polia

KOTÁCIE

Naposledy aktualizované 27. 06. 2016
D - dopyt P - ponuka


Komodity D. P. Cena Množ. Termín Parita
Jačmeň kŕmny D 113,- Eur 300 t 7/2016 FCA zsk
Kukurica kŕmna D 138,- Eur 500 t 10/2016 FCA zsk
Kukurica kŕmna D 122,- Eur 500 t 10/2016 FCA vsk
Pšenica kŕmna D 117,- Eur 1000 t 7/2016 FCA zsk
Pšenica potravinárska 13% NL D 122,- Eur 500 t 7/2016 FCA zsk
Repka olejná D 346,- Eur 500 t 7/2016 FCA zsk
Repka olejná D 338,- Eur 500 t 7/2016 FCA vsk
Slnečnica čierna D 327,- Eur 500 t 10/2016 FCA zsk
Slnečnica čierna D 321,- Eur 500 t 10/2016 FCA vsk
Repkový šrot P 227,- Eur 100 t 7/2016 CPT zsk
Slnečnicový šrot P 224,- Eur 100 t 7/2016 FCA zsk